Skip to content

KTC Co., Ltd

Tài liệu Hỗ trợ Hỏi/Đáp Phần mềm Liên hệ Thư giãn
Mục đang xem: Trang chủ Điểm Tin Thuế
Thuế
hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT.
Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 11:04

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, để đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN, Tổng cục Thuế lưu ý một số nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015 và cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

1.

Đọc thêm...
 
hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT.
Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 11:03

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, để đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN, Tổng cục Thuế lưu ý một số nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015 và cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc (NPT) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

1.

Đọc thêm...
 
Hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi phương pháp tính thuế
Thứ sáu, 19 Tháng 2 2016 09:14
Công ty của ông Lê Thanh Đại thành lập tháng 4/2014, nộp thuế tại Chi cục Thuế quận 1, TP. Hồ Chí Minh và áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp. Nay, Công ty muốn được chuyển sang tính thuế theo phương pháp khấu trừ nhưng được Chi cục Thuế quận 1 trả lời, thời hạn để các doanh nghiệp thành lập trong năm 2014 thực hiện thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế là tháng 8/2014, nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp phải áp dụng việc tính thuế cho đến hết năm 2016 mới được chuyển đổi.
Ông Đại hỏi
Đọc thêm...
 
Giải đáp về thuế đối với lợi nhuận chuyển ra nước ngoài
Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 10:12

Bộ Tài chính trả lời câu hỏi trên như sau:
Căn cứ Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;
Căn cứ Điều 19 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):
“ThuếCăn cứ Khoản 6 Điều 11 Thông tư số92/thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (×) với thuế suất 5%.
Thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3, Điều 10 Thông tư này.”
Thông tư 2015/TT-BTC ngày 15/06/2015sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định thu nhập từ đầu tư vốn thuộc khoản thu nhập chịu thuế TNCN:
“Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”
Trường hợp cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp góp vốn vào Công ty TNHH theo quy định của Luật Đầu tư được chuyển số lợi tức được chia năm 2015 ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, Công ty mà cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật). Khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cá nhân tham gia góp vốn, Công ty nơi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn có trách nhiệm khấu trừ 5% trên số lợi nhuận được chia để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nguồn tin: http://tapchitaichinh.vn/

Ngày xuất bản: 06/01/2016 Ngày cập nhật: 06/01/2016
 
Giảm tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế xuống 0,03%/ngày
Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 09:40

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật Quản lý thuế đang trình Quốc hội, Chính phủ dự kiến giảm tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày, tương ứng khoảng 10,95%/năm.
thue long bien
Cán bộ thuế Chi cục Long Biên - Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế

Hạn chế tình trạng DN lợi dụng tiền thuế

Theo ý kiến của Bộ Tài chính - cơ quan soạn thảo, việc sửa quy định về tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế nhằm phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan Thuế phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá 90 ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày.

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế hiện hành quy định mức xử phạt 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Về 

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 122

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ KTC

Địa chỉ :63 đường A1 - Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung
               TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Tel. : (0258) 6 274 747 -- Fax : (0258) 6 274 767 
Email : contact@ktckhanhhoa.com
Web : www.KTCkhanhhoa.com
         www.dailythuekhanhhoa.com.vn
  Giám đốc: Trịnh Thị Bích Phượng
ĐTDĐ : 0905.617.879
E-Mail: ttbphuong@gmail.com
 

Đại lý thuế

Chứng chỉ hành nghể:
Chứng chỉ 1: 2010000602
Chứng chỉ 2: 2010000630

sapa tours | saigon tours | nhatrang hotels | cambodia tours | laos package tours |